Tái sinh tóc - Tế bào gốc Nhật Bản

“Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Đâu có thể để kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều học đòi cái nghề cao quý đó chăng”

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sức khỏe của bạn , Thành công của chúng tôi

Tái sinh tóc

Tái sinh tóc bằng tế bào gốc nang lông: Tế bào da nhú được kết hợp tế bào gốc nang lông sẽ giúp mọc tóc ở những vùng không có tóc. Đây là phương pháp điều trị mọc tóc tiên tiến nhất thế giới.

CÁC TIN KHÁC

em cám ơn