Quy trình tư vấn và trị liệu Tế bào gốc - Tế bào gốc Nhật Bản

“Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Đâu có thể để kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều học đòi cái nghề cao quý đó chăng”

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sức khỏe của bạn , Thành công của chúng tôi

Quy trình tư vấn và trị liệu Tế bào gốc

 

 

Lần khám đầu tiên chúng tôi sẽ trao đổi về triệu chứng mà bạn đang lo lắng và trạng thái sức khỏe bạn mong muốn sau khi điều trị.

 

 

 

 

 
 

 

 

Lấy tế bào: tiến hành lấy máu và mẫu tế bào trên cơ thể người cần điều trị (3mm da ở phía sau tai). Cần thời gian khoảng 30 phút.

Tế bào gốc được bảo quản ở các ngăn chuyên dụng có chứa nito lỏng ở nhiệt độ -196oC. Bằng phương pháp này các tế bào gốc có thể bảo quản được vĩnh viễn. Chúng tôi đã có báo cáo về tính hiệu quả của tế bào gốc được bảo quản trong vòng 20 năm bằng Nito lỏng.

 

 

 

 

Tách tế bào gốc từ mẫu tế bào lưu trữ. Các tế bào gốc sẽ được nuôi cấy đạt trạng thái tốt nhất và số lượng nhất định trong khoảng 4 tuần trong phòng nuôi cấy tế bào để đạt số lượng tăng trưởng và trạng thái tốt nhất

 

 

 

 

 

Trị liệu tế bào gốc: tế bào gốc sau khi được nuôi cấy sẽ được truyền lại vào cơ thể người cần điều trị qua tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da, thời gian trị liệu từ 1-2 giờ. Sau khi hoàn thành trị liệu, khách hàng có thể về nước ngay trong ngày hôm đó.

 

 

CÁC TIN KHÁC

em cám ơn