Video Archives - Tế bào gốc Nhật Bản

“Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Đâu có thể để kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều học đòi cái nghề cao quý đó chăng”

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sức khỏe của bạn , Thành công của chúng tôi

Video

Thiếu hành lang pháp lý để phát triển công nghệ TBG

Ông Đinh Ngọc Hải trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình VTV4

TRIEN VONG MOI DIEU TRI UNG THU BANG LIEU PHAP MIEN DICH VA TE BAO GOC

Phỏng vấn bác sỹ Matsuoka trên truyền hình VTV1

Dự án y học tái sinh công nghệ cao về điều trị ung thư

Lễ ký kết hợp tác đại diện độc quyền với trung tâm tế bào gốc HELENE-Nhật Bản

Phóng sự VTV1 về liệu pháp Tế bào gốc

Phóng sự VTV về liệu pháp điều trị tế bào gốc tại trung tâm tế bào gốc HELENE – Nhật Bản

Lễ ký kết JVI2

em cám ơn